Iesakiet draugu un saņemiet no 10 € līdz 150 € — noteikumi un nosacījumi

Alex

 · 05/30/2023  · 05/30/2023

Noteikumi un nosacījumi ir pieejami arī angļu valodā.

Par ko ir šī akcija?

Mēs zinām, ka mīlat mūsu produktu. Tādēļ piešķiram balvu, lai dalītos mīlestībā.

Šī Akcija (“ Akcija ”) ļauj noteiktiem Revolut klientiem, kas dzīvo Latvija iegūt balvu par ieteikumu (“ Balva ”). Tas ir vienkārši: draugam ir jāreģistrējas Revolut, izmantojot jūsu unikālo ieteikuma kodu, un jāveic trīs atbilstīgi pirkumi. Balva tiks izmaksāta tikai tad, ja jūs un jūsu ieteiktie cilvēki izpildīsit šajos noteikumos un nosacījumos (“ Akcijas noteikumi ”) izklāstītos kritērijus, tādēļ turpiniet lasīt, lai uzzinātu dar k.

Šī Akcija ir spēkā no 2023. gada 23. augusts 10.00 GMT līdz 2023. gada 12. septembris 20:59 GMT . Mēs to dēvējam par “ Akcijas periodu ”. Uzaiciniet draugus pēc iespējas ātrāk, lai dotu viņiem pietiekami daudz laika veikt visas darbības pirms akcijas beigām.

Jums un jūsu ieteiktajiem cilvēkiem Akcijas perioda laikā jāizpilda visi kritēriji. Ja jūs vai jūsu ieteiktie cilvēki Akcijas perioda laikā neizpildāt vai daļēji izpildāt kritērijus, jūs nesaņemsit Balvu.

Kas organizē šo Akciju?

So Akciju organizē un piedāvā

 • Līdz 2022. gada 1. jūlijam: “Revolut Payments UAB”, uzņēmuma juridiskā adrese: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Lietuva (“Revolut”).
 • Pēc 2022. gada 1 July: “Revolut Bank UAB”, uzņēmuma juridiskā address: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Lietuva (“ Revolute ”).

Kas var piedalīties Akcijā?

Akcijā var piedalīties jebkurš Revolut lietotājs, izņemot Revolut Junior lietotāju. Lietotājam jādzīvo Latvija teritorijā, jābūt ar aktīvu Revolut kontu (darbība nav apturēta, ierobežota vai slēgta) un e-pastā tieši no mums jāsaņem ielūgums piedalīties Akcijā. Yes e-pasts nav saņemts tieši no mums, piedalīties nevar.

Kas ir jādara, lai nopelnītu Balvu?

Lai nopelnītu Balvu, ir 1) no mums jāsaņem ielūgums, 2) jāuzaicina draugs reģistrēties Revolut un 3) jānodrošina, ka draugs izpilda tālāk norādītās prasības.

Uzaicināšana pievienoties Revolut ir pavisam vienkārša. Vienkārši atveriet e-pasta vēstuli, ko saņēmāt par šo Akciju, (ņemiet vērā, ka jābūt saņemtai vēstulei, lai varētu piedalīties) un pieskarieties pogai Ietikt. Varat uzaicināt draugus no jebkuras vietas pasaulē, kur ir pieejams Revolut.

Tiks parādīts e-pasta vēstules melnraksts ar jūsu unikālo ieteikuma saiti. Varat to pielāgot un nosūtīt, kad pielāgošana ir pabeigta. Svarīgākais ir saite — uzaicinātajai personai jānoklikšķina uz unikālās saites, lai jūs varētu piedalīties Akcijā.

Maksimālais ieteikto cilvēku skaits ir pieci. Ja iesakāt vairāk par pieciem cilvēkiem, netiks izmaksātas vairāk par piecām Balvām.

Kas ieteiktajai personai jādara, lai jūs nopelnītu Balvu?

Lai jūs varētu saņemt Balvu, uzaicinātajai personai jābūt piemērotai šai Akcijai un jāreģistrējas Revolut, izmantojot jūsu unikālo ieteikuma saiti, jāpapildina līdzekļi un jāveic trīs pirkumi. Tatad:

 • personai ir pirmreizēji jāreģistrējas Revolut, izmantojot jūsu unikālo ieteikuma saiti (par personu, kas ir reģistrējusies jau iepriekš, Balva netiks nopelnīta)
 • reģistrācija nozīmē reģistrācijas procesa pabeigšanu un mūsu reģistrācijas pārbaužu izturēšanu. Yes uzaicinātā persona neiztur reģistrācijas pārbaudes, ieteikums nebūs piemērots. Piemēram, persona var neizturēt šīs pārbaudes, jo neatbilst reģistrācijas procesa prasībām
 • personai ir jāpapildina konts no ārēja avota (piemēram jāveic kartes papildināšana vai pārskaitījums no citas bankas, nevis pārskaitījums no cita Revolut konta)
 • personai jāpasūta fiziska card
 • personai ar karti jāveic trīs pirkumi, katrs vismaz 5 eiro vērtībā. Šos trīs pirkumus var veikt, izmantojot virtuālu vai fizisku karti. Šiem pirkumiem ir jābūt atbilstīgiem preču vai pakalpojumu pirkumiem (piemēram, neder kartes darījumi ar maksājumu, azartspēļu, dāvanu karšu, valūtas vai kriptovalūtas maiņas pakalpojumu sniedzī pjiem unska).

Balva netiks izmaksāta (vai iepriekš izmaksāta Balva var tikt atgriezta), ja uzaicinātā persona atceļ kādu no šīm darbībām pēc tās veikšanas. Piemēram, ja persona nekavējoties slēdz Revolut kontu, atceļ karti pirms tās piegādes vai atceļ/pieprasa atmaksu par kartes pirkumu.

Kas ir Balva, un kā tā tiek piešķirta?

Kad uzaicinātā persona pabeidz iepriekšminētās darbības, jus par to informēs pašpiegādes paziņojumā. Balva tiks izlozēta pēc nejaušības principa no naudas laimestu saraksta, sākot no 10 € līdz 150 € par katru uzaicināto personu, pamatojoties uz šādu sadalījuma tabulu:

IzredzesLaimests
1%150 €
3%75 €
10%30 €
26%20 €
60%10 €

Balva(-as) tiks izmaksātas uz jūsu Revolut kontu 10 darbadienu laikā pēc Akcijas perioda beigām.

Kāda cita juridiskā informācija man būtu jāzina?

 1. Mēs varam pēc saviem ieskatiem apturēt, pārtraukt vai mainīt šos Akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma.
 2. Šie Akcijas noteikumi ir publicēti angļu valodā, un jebkurš to tulkojums ir paredzēts tikai uzziņai. Tas nozīmē, ka nevarat pieprasīt nekādas tiesības, pamatojoties uz tulkoto versiju, un tiesvedībā var izmantot tikai angļu valodas versiju.
 3. Šī Akcija ir vienpusēja kampaņa, kurā Balvu var saņemt tikai ieteicējs (nevis ieteiktā persona).
 4. Balva tiks iemaksāta ieteicēja galvenā konta atlikumā.
 5. Lai varētu saņemt Balvu, jums ir jāatbilst šiem Akcijas noteikumiem un visiem citiem noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz jūsu kontu.
 6. Ja uzskatīsim, ka jūs krāpāties vai ļaunprātīgi izmantojāt šo Akciju, pēc saviem ieskatiem varam veikt jebkādas darbības, kuras uzskatām par piemērotām attiecīgajos apstākļos (piemēram, kampaņas rīkošana, lai gūtu peļņu no šīs Akcijas veidā, kurā Revolut nereģistrējas jaunas un unikālas personas, ir ļaunprātīga Akcijas izmantošana, un varam slēgt jūsu kontu un atgriezt jebkuru izmaksāto Balvu, ja tā rīkojaties).
 7. Var rasties ārpus Revolut kontroles esoši notikumi, kuru dēļ Balvu izsniegšanu nevar veikt. Tādēļ Revolut neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies ārpus Revolut kontroles esošu notikumu dēļ.
 8. Šie Akcijas noteikumi ir līgums starp jums un Revolut. Ja jums ir kādi jautājumi vai sūdzības par šo Akciju, sazinieties ar Revolut, izmantojot tērzēšanu lietotnē.
 9. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, Akcijas noteikumus reglamentē Lietuvas Republikas tiesību akti, un tie jāinterpretē saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Visi strīdi, kas izriet no šiem Akcijas noteikumiem vai saistībā ar tiem, tiks iesniegti un izskatīti tikai kompetentajā Lietuvas Republikas tiesā (vai jebkuras ES dalībvalsts, kurā dzīvojat, tiesā).