NINIEJSZA PROMOCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Program polecania klientów usługi Revolut for Business (Kampania banerowa dla firm)

W ciągu ostatnich dwóch lat konto Revolut dla firm założyło ponad 200 tysięcy firm oraz osób samozatrudnionych, z czego znaczna część dotarła do nas dzięki rekomendacjom od naszych użytkowników indywidualnych.

W ramach podziękowania oferujemy teraz przez ograniczony czas możliwość zyskania 200 zł za każdą firmę lub osobę samozatrudnioną, której użytkownik poleci usługę Revolut dla firm przy użyciu swojego linku. Polecona przez użytkownika firma lub osoba także otrzyma 200 zł.


Jak to działa 🚀

Należy się zarejestrować, korzystając ze swojego unikalnego linku rejestrowania w banerze wiadomości w aplikacji Revolut, lub udostępnić go firmie albo osobie samozatrudnionej, której użytkownik chce polecić naszą usługę.

Gdy tylko użytkownik lub polecona przez niego firma pomyślnie przejdzie proces rejestracji za pomocą linku i zasili konto, przekażemy na to nowe konto Revolut dla firm 200 zł. W ciągu 10 dni na prywatne konto Revolut użytkownika także wpłynie kwota 200 zł.

Proszę uważnie przeczytać poniższy Regulamin.


Regulamin

 1. W ramach Programu polecania klientów usługi Revolut dla firm przekazujemy nagrody:
  (a) posiadaczom kont Revolut, którzy mają ważny link do polecania („Klient polecający”), oraz
  (b) nowym firmom i osobom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze (zwanym zbiorczo „Poleconymi firmami”, a osobno „Poleconą firmą”), które założą swoje pierwsze konto Revolut dla firm, korzystając z ważnego linku otrzymanego od „Klienta polecającego”.
 2. Polecone firmy będą uprawnione do uzyskania nagrody w wysokości 200 zł po spełnieniu wszystkich wymienionych niżej warunków:
  (a) założenie konta Revolut dla firm przy użyciu ważnego linku do rejestracji otrzymanego od odpowiedniego Klienta polecającego;
  (b) pomyślne przejście procesu wdrażania nowego klienta Revolut i aktywne korzystanie z usługi oraz
  (c) dokonanie co najmniej jednego zasilenia konta Revolut dla firm kartą lub przelewem bankowym w ciągu 10 dni od zakończenia wdrażania, najpóźniej 13 listopada 2019 r.
 3. Za każdą Poleconą firmę, która spełni wszystkie poniższe warunki, Klient polecający będzie uprawniony do uzyskania nagrody w wysokości 200 zł po spełnieniu wszystkich wymienionych niżej warunków:
  (a) pomyślne przejście przez Poleconą firmę procesu wdrażania nowego klienta Revolut i aktywne korzystanie z usługi oraz
  (b) dokonanie co najmniej jednego zasilenia konta Revolut dla firm kartą lub przelewem bankowym w ciągu 10 dni od zakończenia wdrażania.
 4. Nagroda zostanie przekazana bezpośrednio na konto Revolut dla firm Poleconej firmy w ciągu 10 dni od spełnienia przez nią warunków wymienionych w punkcie 2.
 5. Nagroda dla Klienta polecającego zostanie przekazana na jego konto Revolut w ciągu 10 dni od spełnienia przez Poleconą firmę warunków wymienionych w punkcie 3.
 6. Revolut zastrzega sobie prawo do zawieszenia udziału Klienta polecającego w Programie polecania firm oraz wstrzymania wszelkich kwot należnych w związku z tym programem, jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że dany Klient polecający nadużywa Programu, generując fałszywe polecenia lub w inny sposób.
 7. W ramach Programu polecania klientów usługi Revolut dla firm Klient polecający może polecić maksymalnie 5 Poleconych firm.