Regulamin promocji Revolut z Wolt

Regulamin promocji „Darmowa dostawa w Wolt z Revolut” obowiązuje od 21.10.2019 roku do 17.11.2019

I. Przedmiot regulaminu 1. W niniejszym regulaminie opisaliśmy zasady promocji „Darmowa dostawa w Wolt z Revolut” (dalej: „Promocja”), w ramach której użytkownicy kart Revolut mogą zamówić dostawę jedzenia w aplikacji Wolt, płacąc za zamówienie kartą Revolut, i otrzymać zwrot środków za koszt dostawy w formie kredytów “Wolt Credits” na swoje konto Wolt. Dodatkowo nowi użytkownicy Revolut, którzy zarejestrują się z linkiem promocyjnym, otrzymają doładowanie na konto Revolut w wysokości 20 zł oraz darmową wysyłkę karty Revolut.

2. Współorganizatorami Promocji są: Wolt Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Widok 16 lok. 2, 00-023 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego, pod numerem 0000745637; REGON 381088650, NIP 7010846311 („Wolt”) oraz Revolut Ltd, spółką założoną na terytorium Anglii i Walii, o numerze 08804411, której siedziba znajduje się pod adresem 9th Floor, 107 Cheapside, Londyn, EC2V 6DN, Wielka Brytania („Revolut”).

II. Czas obowiązywania Promocji

3. Z Promocji można skorzystać od 21.10.2019 r. do 03.11.2019 r. Wszyscy Uczestnicy, którzy dokonają płatności za zamówienie w aplikacji Wolt kartą Revolut, otrzymają zwrot środków w formie kredytów “Wolt Credits” zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.

III. Definicje

4. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem, która posiada konto i kartę w aplikacji Revolut oraz konto w aplikacji Wolt i weźmie udział w niniejszej Promocji.

IV. Zasady Promocji

5. W Promocji każdy Uczestnik, który:

a. Zamówi dostawę jedzenia z aplikacji Wolt płacąc karta Revolut otrzyma zwrot środków w wysokości opłaty za dostawę w formie kredytów “Wolt Credits” (zwany dalej “Bonusem Wolt”)

b. kliknie w link promocyjny (zwany dalej „Linkiem”) i poda swój numer telefonu w celu rejestracji konta w Revolut, a następnie zweryfikuje konto doładowaniem na kwotę 20 zł, dostanie bonus w wysokości 20 zł w formie przelewu na utworzone konto w Revolut oraz bezpłatną dosstawę karty (zwany dalej „Bonusem Revolut”).

6. Linki umożliwiające skorzystanie z bonusu Revolut oraz Bonusu Wolt dostępne będą w materiałach promocyjnych Wolt i Revolut w internecie oraz w Aplikacji Wolt.

7. Uczestnik może otrzymać jeden z bonusów (Bonus Wolt lub Bonus Revolut) lub każdy z nich, jeśli spełni warunki opisane w niniejszym regulaminie.

8. Bonus Wolt zostanie przyznany, po dokonaniu płatności kartą Revolut za zamówienie Wolt o minimalnej wartości jedzenia w koszyku równej 25 zł.

V. Reklamacje

9. Reklamacje związane z przyznaniem Bonusu Wolt rozpatruje Wolt Polska zgodnie z regulaminem serwisu (https://wolt.com/pl/terms). Komunikację należy kierować przez Live Chat zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej (https://wolt.com/help).

10. Reklamacje związane z przyznaniem Bonusu Revolut rozpatruje Revolut na zasadach określonych na stronie internetowej

VI. Zasady przetwarzania danych osobowych, postanowienia końcowe

11. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z wzięciem udziału w Promocji w celu otrzymania Bonusu Wolt jest Wolt Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Widok 16 lok. 2, 00-023 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego, pod numerem 0000745637; REGON 381088650, NIP 7010846311. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w regulaminie serwisu Wolt dostępnego na stronie

12. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z wzięciem udziału w Promocji w celu otrzymania Bonusu Revolut jest Revolut Ltd z siedzibą pod adresem 9th Floor, 107 Cheapside, Londyn, EC2V 6DN, Wielka Brytania. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności Revolut dostępnej na stronie www.revolut.com.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminów opublikowanych na stronie oraz Polityka prywatności Revolut.

14. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej: blog.revolut.com