Тази промоция вече приключи

Програма за препоръки на Revolut for Business (България)

Над 200 хиляди лица, работещи на свободна практика, и фирми са се регистрирали за Revolut for Business през последните 2 години, като много от тях са ни намерили чрез препоръки от нашите лични потребители.

За да покажем нашата признателност, за ограничено време сега може да спечелите 60 лв. за всяка фирма или лице, работещо на свободна практика, които препоръчате за Revolut for Business със своята персонална връзка, а фирмата или лицето, които препоръчате, също ще получи 60 лв..


Как работи 🚀

Единствено се регистрирайте с уникалната си връзка за регистрация от банера за новини на приложението Revolut или я споделете с лицето, работещо на свободна практика, или фирмата, които желаете да препоръчате.

След като вие или препоръчаната от вас фирма успешно сте завършили регистрацията чрез връзката и сте извършили допълване, ще бъдат преведени като награда 60 лв. директно в новата сметка на Revolut for Business. 60 лв. също ще бъдат кредитирани във вашата лична сметка на Revolut в рамките на 10 дни.

Прочетете внимателно правилата и условията по-долу.


Правила и условия

 1. Програмата за индивидуални препоръки на Revolut for Business предоставя награди на:
  (а) притежателите на акаунт в Revolut с валидна връзка за препоръка („препоръчващ клиент“); и
  (б) нови лица, работещи на свободна практика, и фирми (общо „препоръчани фирми“ и поотделно „препоръчана фирма“), които се регистрират за Revolut for Business за първи път чрез валидна връзка от „препоръчващ клиент“.
 2. Препоръчаните фирми ще имат право да получат награда от 60 лв., след като удовлетворят следните условия:
  (а) извършат регистрация в Revolut for Business чрез валидна персонална връзка за регистрация от съответен препоръчващ клиент;
  (б) успешно приключат процеса по регистриране на Revolut и станат активен клиент; и
  (в) извършат поне едно допълване чрез карта или банков превод по своята сметка в Revolut for Business в рамките на 10 дни след регистрацията, но не по-късно от 15 ноември 2019 г..
 3. По отношение на всяка препоръка препоръчващият клиент ще има право да получи награда от 60 лв. за всеки препоръчана фирма, след като удовлетвори следните условия:
  (а) препоръчана фирма успешно приключи процеса по регистриране на Revolut и стане активен клиент; и
  (б) извърши поне едно допълване чрез карта или банков превод по своята сметка в Revolut for Business в рамките на 10 дни след регистрацията.
 4. Възнаграждението ще бъде кредитирано директно в сметката в Revolut for Business на дадения препоръчана фирма в рамките на 10 дни след удовлетворяване от страна на препоръчаната фирма на условията, посочени в клауза 2.
 5. Възнаграждението за препоръчващия клиент ще бъде кредитирано в сметката му на Revolut в рамките на 10 дни, след като препоръчаната фирма удовлетвори условията, посочени в клауза 3.
 6. Revolut има правото да преустанови участието на препоръчващия клиент в Програмата за бизнес препоръки на Revolut и да задържи дължимите суми по Програмата за бизнес препоръки, ако според мотивираното становище на Revolut даденият препоръчващ клиент злоупотребява с Програмата за бизнес препоръки, като генерира измамни препоръки или по друг начин.
 7. Препоръчващият клиент може да препоръча максимално 5 препоръчани фирми по Програмата за индивидуални препоръки на Revolut for Business.